diklat berbayar yang dilaksanakan dengan peserta dari luar dari Bapeten (NonBapeten)